ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

΄΄Πάρεστιν η μεσότης ημερών. Στιχηρά του εσπερινού της Μεσοπεντηκοστής