Σεπτέμβριος

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Στιχηρά Προσόμοια εσπερινού του Σταυρού΄.  ΄ ΄΄  Σταυρός  ἀνυψούμενος΄΄΄΄  ΄΄