Σεπτέμβριος

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Απολυτίκιο της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου.