Πεντηκοστάριο

Κυριακ΄΄η του Θωμά

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος. Απολυτίκιο της ψηλάφισης του Θωμά.

Σε την φαεινήν λαμπάδα  θ.' ωδή Κυριακής του Θωμά

Εμμελής απαγγελία αποστόλου. Κυριακή του αποστόλου Θωμά.