Παρακλητικοί κανόνες

Μικρή παράκληση-Μεγάλη παράκληση

Μικρή παράκληση α.' μέρος

Μεγάλη παράκληση α' μέρος

Μικρή παράκληση β.' μέρος

Μεγάλη παράκληση β' μέρος

Μεγάλη παράκληση γ' μέρος

Άλαλα τα χείλη των ασεβών ( Αργόν μέλος)