Νοέμβριος

Καταβασίες "Ανοίξω το στόμα μου" και  "Χριστός γεννάται" 

Καταβασίες Νοεμβρίου 

"Ανοίξω το στόμα μου" από 1 εως 20 Νοεμβρίου 

"Χριστός γεννάται" από 21 εως 30 Νοεμβρίου μονές 

Απολυτίκια Νοεμβρίου 

1-11 Αγίων Αναργύρων

2-11 Αγίων Ακινδύνων

6-11 Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίηλ 

9-11 Αγίου Νεκταρίου 

25-11 Αγίας Αικατερίνης 

Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...