Μεγάλο Σάββατο

Σιγήσατω πάσα σαρξ βροτεία

Τον Κύριον υμνείτε

Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην


Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...