Μεγάλη Τρίτη

Αλληλουάριον- Ιδού ο Νυμφίος έρχεται

Κοντάκιο- Οίκος Μ. Τετάρτης

Σε τον της Παρθένου Υιόν

Πόρνη προσήλθε σοι

Της Πίστεως εν πέτρα με στερεώσας

Τροπάριο της Κασσιανής