Μεγάλη Τετάρτη

Αλληλουάριον- Ότε οι ένδοξοι μαθηταί

Κανόνες Μ. Πέμπτης δ. ' ε.' & στ.' ωδές

Κανόνες του όρθρου της Μ. Πέμπτης ζ.' η.' θ. ' ωδές

Απόστιχα Όρθρου Μ. Πέμπτης

Κανόνες Όρθρου Μ. Πέμπτης α' & γ.' ωδές

Κοντάκιο- Όικος Μ. Πέμπτης

Ον εκήρυξεν Αμνόν Ησαίας

Δόξα...Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει

Και νυν..Μυσταγωγών σου Κύριε


Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...