Μεγάλη Πέμπτη

Αλληλουάριον- Ότε οι ένδοξοι μαθηταί

Αντίφωνα ΄΄ΣΤ.' -Ι. ' ''Σήμερον γρηγορεί ο Ιούδας                            Ο   αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον.''

Μακαρισμοί

Προς σε ορθρίζω

Αντίφωνα Α-Ε ΄    '' Αρχοντες λαοί- Ο μαθητής                                  του διδασκάλου''

Αντίφωνα ΙΑ.' - ΙΕ. ' ''Αντί αγαθών-Σήμερον                                                                             κρεμάται''

Κοντάκιο- Οίκος Μ. Παρασκευής

Τον νώτον μου έδωκας εις μαστίγωσιν

Σήμερον κρεμάται επι ξύλου


Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...