Μεγάλη Παρασκευή

Μ. Παρασκευή πρωί

Στ.' ώρα( Μ. Παρασκευή πρωΐ)

Σε τον αναβαλλόμενον

Μ. Παρασκευή εσπέρας

Κύματι θαλάσσης

Η ζωή εν τάφω

Αι γενεαί αι πάσαι

Ω! πως η παράνομος συναγωγή

Κον΄τακιο Μ. Σαββάτου

Άξιον εστί

Αναστάσιμα ευλογητάρια

Λαός δυσσεβής και παράνομος

Ύμνοι της Μεγάλης Παρασκευής


Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...