Μεγάλη Δευτέρα

Αλληλουάριον-Ιδού ο Νυμφίος

Τω δόγματι τω τυραννικώ

Εν ταις λαμπρότησι

Δεύτε πιστοί επεργασώμεθα

Τον Νυμφίον αδελφοί αγαπήσωμεν

Κοντάκιο- Οίκος Μ. Τρίτης

Δόξα... και νύν...Του κρύψαντος το τάλαντον

Δόξα... και νύν... Ιδού σοι το τάλαντον


Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...