Κυριακή Βαΐων

Αλληλουάριον-Ιδού ο Νυμφίος

Των παθών του Κυρίου

Κοντάκιο- Οίκος

Ερχόμενος ο Κύριος

Δόξα..και νυν..Κύριε ερχόμενος προς το πάθος

Τα πάθη τα σεπτά

Τω την άβατον

Τον νυμφώνα σου βλέπω

Φθάσαντες πιστοί

Απόστιχα Κυριακής των Βαΐων

Δόξα.. και νύν...  Δευτέραν Εύαν την Αιγυπτίαν


Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...