Καταβασίες του έτους

Οι σύντομες καταβασίες όλου του ενιαυτού

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ


Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα- Θεοφανείων

Χέρσον αβυσσοτόκον -Υπαπαντής

Την Μωσέως ωδήν - Ασώτου

Ως εν ηπέιρω πεζεύσας - Τυρινής

Θαλάσσης το Ερυθραίον πέλαγος-Ορθοδοξίας

Ώφθησαν αι πηγαι της αβύσσου- Βαΐων

Ανοίξω το στόμα μου - Ευαγγελισμού

Τω Σωτήρι Θεώ- Του Τυφλού

Πόντω εκάλυψε - Θείω καλυφθείς- Αναλήψεως-Πεντηκοστής

Πεποικιλμένη τη Θεία δόξη- Κοιμήσεως Της Θεοτόκου

Χριστός γεννάται - Χριστουγέννων- Πεζές

Στίβει θαλάσσης- θεοφανείων- Ιαμβικές

Ως εν ηπείρω πεζεύσας- Τελώνου & Φαρισαίου

Βοηθός & σκεπαστής- Απόκρεω 2016

Βοηθός & σκεπαστής- Απόκρεω 2017

Ο Θειότατος πρετύπωσε - Σταυροπροσκυνήσεως

Υγράν διοδέυσας- Σαββατω του Λαζάρου

Ανάστασεως ημέρα- Αναστάσεως- Πάσχα

Θάλασσαν έπηξας- Μεσοπεντηκοστής

Χοροί Ισραήλ- Μεταμορφώσεως

Σταυρόν χαράξας Μωσής  - 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού

Έσωσεν λαόν - Χριστουγέννων- Ιαμβικές

Χριστός γεννάται - Έσωσεν λαόν- Διπλές καταβασίες Χριστουγέννων