Ήχος βαρύς

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Κύριε εκέκραξα- στιχηρά αναστάσιμα-απόστιχα Βαρέως ήχου

Μήτηρ μεν εγνώσθης βαρύς ήχος

Νεύσει σου προς γεώδη βαρύς ήχος

Αναστάσιμα καθίσματα βαρέως ήχου

Πασαπνοάρια- βαρύς ήχος

Αναβαθμοί βαρέως ήχου

Εωθινό - Ιδού σκοτία και πρωί

Δοξολογίες ήχοι απο πλ. α' έως πλ.δ'

Δοξολογία πρωτόβαρυς ( σύντομη)

Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...