Εξόδιος ακολουθία

Αποτελείται απο τρία μέρη

Εξόδιος ακολουθία

΄΄Μετά πνευμάτων- Μετά των αγίων Α.΄  Μέρος

Ποία του βίου τρυφή- Μακαρία η οδός  Β΄  μέρος

Αποστολικό ανάγνωσμα Γ. ' μέρος