Δεκέμβριος

Καταβασίες "Χριστός γεννάται" και "Έσωσεν λαον"

Καταβασίες Δεκεμβρίου 

"Χριστός γεννάται" από 1 εως 24 Δεκεμβρίου μονές 

¨"Χριστός γεννάται" και" Έσωσεν λαόν" 25 και 31 Δεκεμβρίου διπλές 

" Έσωσεν λαον" από 26 εως 30 Δεκεμβρίου μονές 

Απολυτικία Δεκεμβρίου 

1-12 Αγίου Φιλαρέτου 

6-12 Αγίου Νικολάου 

Αγίου Διονυσίου 

15-12 Αγίου Ελευθερίου

4-12 Αγίας Βαρβάρας 

12-12 Αγίου Σπυρίδωνος 

27-12 Αγίου Στεφάνου