΄Αινείτε Αυτόν- Ήχος γ.΄Αργόν- Ιακώβου πρωτοψάλτου

Αναβαθμοί πλ. του α.΄ήχου 

΄΄  ΄  Τον προ αιώνων εκ΄   Πατρός γεννηθέντα΄΄΄  ΄

'' Αλαλα τα χείλη των ασεβών΄΄΄  ΄

΄΄Αναστάσεως ημέρα΄΄ Χρυσαφου του νέου. Δοξαστικό των αίνων του Πάσχα.